::. پایگاه اطلاع رسانی سردار شهید داریوش مرادی .::: سایت ساز 123 : نسخه قابل چاپآلبوم شناسایی
از راست سردار شهید حمید قبادی- سردار شهید توکل مصطفی زاده- سردار شهید داریوش مرادی و شهید والامقام توکل حسنوند.

نظرات: