::. پایگاه اطلاع رسانی سردار شهید داریوش مرادی .::: سایت ساز 123 : نسخه قابل چاپ11
از راست سردار شهید داریوش مرادی- نفر دوم شهید والامقام کریم پاپی زاده- نفر پنجم سردار عیسی دارایی و تعدادی از فرماندهان قرارگاه حمزه . (شهید مرادی به مدت یکسال مسولیت اطلاعات عملیات قرارگاه حمزه را عهده دار بود).

نظرات: