::. پایگاه اطلاع رسانی سردار شهید داریوش مرادی .::: سایت ساز 123 : نسخه قابل چاپشهدا- رزمندگان
شردار شهید حمید قبادی فرمانده اطلاعات عملیات لشگر 57 ابولفضل در کنار رزمندگان و نیروهای اطلاعات عملیات

نظرات: